Scary?

12/12/2008

6 Comments

 

I recieved an email, from Peo, this morning. I need not even comment! It was written in Swedish, but here is the translation:

"oh how I dislike you... hate you above all else. At least I have two completely wonderful children who love me, and wake me upp with kisses and hugs every day... you don't even have one (1) child who likes you, how does that feel? Whos father smokes dope daily and has beat you up? He (your son) finds it difficult as shit to even hug you. He finds it inconcieveable to kiss you. He only gets happy about big LEGO-toys (your fault). Bad mother or what? You are worthless, and actually, despicable. I hate you as I have never hated anyone ever.

 
The original:
"oj vad jag tycker illa om dig...... hatar dig över allt annat. Jag har åtminstone två helt underbara barn som älskar mig och som väcker mig till pussar o kramar precis varje dag... du har inte ens ett (1) barn som tycker om dig, hur känns det? Vars pappa röker braj dagligen och har spöat upp dig? Han (din son) tycker det är skitjobbigt att över huvudtaget krama dig. Han tycker det är helt otänkbart att pussa dig. Han blir bara glad över större LEGO-lerksaker (ditt fel). Dålig mamma or what? Du är värdelös och, faktiskt, vedervärdig. Jag hatar dig som jag aldrig hatat någon någonsin."

serge
12/12/2008 06:32:28 pm

Haha if he tries to upset any of us, it is actually not really working. We all know better than that. If he had not done those bad things to you, I would almost feel sorry for him. But please keep on forwarding his shit, we all have a good laugh with it haha.
... and PS: I actually know first hand that Alexander really loves you! But you knew that didn't you?

Reply
Kim
12/13/2008 09:06:50 am

Du avslöjar dig duktigt, Peo. Kanske är du inte riktigt en så smart psykopat som jag först trodde. Däremot är du fortfarande en fruktansvärt ruggig psykopat. "Out of the blue" kommer mejlet till Andrea om hur mycket du hatar henne och din kritik beträffande hennes egenskaper som mor. Ditt resonemang avslöjar hur du tänker. Om det nu vore så att Alexanders pappa (som Andrea bröt med innan Alexander var ett år) nu slagit henne dagligen eller rökt/röker braj dagligen (vilket inte är sant) så har väl inte det någonting med Andrea att göra? Det är väl inte hennes ansvar/fel? Menar du att om man råkar välja "fel" man till sitt barn så är man för evigt dömd till att vara en dålig mor? Jag förstår därmed hur du kan friskriva dig själv, det måste ju ha varit Andreas fel alltihop som var korkad nog att lita på dig.
Vilken åttaåring vill för övrigt pussa sin mamma? Det är inte helt ovanligt att man inte vill det och de vet de flesta med minsta inblick i hur ungar funkar. Och att han bara blir glad över större LEGO-leksaker - "ditt fel". Eh, va? Jag vet tiotusen saker den lille älskade grabben blir glad över. Att jag ens skrev föregående mening känns befängt. Vad är det för bullshit? Herregud. Men. Det är ju fantastiskt att dina barns största glädjekälla är hundraprocent omateriell - att kasta sig över sin far (som var på väg att lämna dem för några månader sedan) och överösa honom med ömhetsbetygelser, det är fint. Kanske är det just för att de känner det. Och för att Andreas pengar tagit slut, så att du inte kan köpa dem några större LEGO-leksaker längre. Jag, och flera med mig, väntar fortfarande på din sida av historien. Alla detaljer. Varför inte ta tillfället i akt? Vi lyssnar. Och väntar.

Reply
translation of Kim's comment
12/15/2008 03:34:30 am

You reveal yourself well, Peo. Maybe you aren't as smart a psychopath as I first thought. On the other hand, you are still a terribly unpleasant psychopath. Out of the blue, the email arrives to Andrea, about how much you hate her and your critcism of her properties as a mother. Your reasoning reveals how you think. If it actually were that Alexanders father (that Andrea broke up with before Alexander was a year)actually beat her and smokes/smoked dope daily (which isn't true) that would have nothing to do with Andrea? That isn't her responsibility/ fault? Do you mean that if you happen to choose the "wrong" man to father your child, you are for ever sentenced to being a bad mother? I, therewith, can understand how you exculpiate yourself, it must all have been Andrea's fault for being dumb enough to trust you. Which eight year old, on the other hand, wants to kiss their mother? It's not completely uncommon not to want to, and most people with the slightest understanding of how children work, know that. And that he only is happy with big LEGO-toys- "your fault". Huh? I know ten thousand thing the small loved boy becomes happy over.That I even wrote the previous sentence feels absurd. What kind of bullshit is that? My God. But. It is fantastic that your childrens biggest source of happiness is one hundred procent nonmaterialistic-to throw themselves over their father (that was about to leave them a few months ago) and shower him with shows of affection, that's nice. Maybe it is just because they feel that. And because Andrea's money is finished, so you can't buy them big Lego-toys any longer. I, and several with me, are still waiting for your side of the story. All details. Why not take the opportunity? We are listening. And waiting.

Reply
from Nicole to Andrea
12/15/2008 03:41:13 am

"Vad fan, skojar han eller...
Alex älskar dig (!) och Peos barn är bara rädda för honom.
Att han skriver så om dig och din son när du inte gjort annat än älska honom."

What the hell, is he kidding or what... Alex loves you (!) and Peo's kids are just scared of him.
That he writes like that about you and your son, when you haven't done anything but love him.

Reply
email from Lotta to Peo, belated publication
12/28/2008 06:39:27 pm

"Nu får du väl ändå ge dig! Ditt mail tyder på att du faktiskt hatar dig själv, men försöker slänga det på Andrea och försöker såra henne än mer.. Förstår du inte att du kan inte såra henne längre.., den gränser passerades för längesen! Och att Alex inte skulle gilla sin mamma..nej han älskar sin mamma! Du blir säkert glad över att få veta att Alex har kommit till en ny fas och för tillfället gillar att kramas (även mig)! Om du visste något om barn så skulle du veta att de genomgår olika faser och ibland säger sig inte vilja kramas..men alex till exempel har ju alltid velat ha godnattkramar, även när han jämt sa att han inte ville kramas. Jag tycker att du ska ta dig en lång titt i spegeln och fundera på om DU är en bra förälder! I somras sa du att dina barn var rädda för dig..Du är borta i långa perioder, otrogen mot din fru, stjäl och manipulerar och om nu dina barn har på något sätt tagit skada av detta, kan du verkligen skylla på någon annan än dig själv? Hade du brytt dig tillräckligt om dina barn så hade du valt att leva ett hederligt liv, då hade dina barn aldrig behövt skämmas! Lägg ner nu!"

Just give it up now, shouldn't you! Your email indicates that you actually hate yourself, but are trying to throw it on Andrea and trying to hurt her even more.. Don't you understand that you can't hurt her any more.., that border wass passed long ago! And that Alex doesn't like his mother...no, he loves his mother! I 'm sure you will be happy to now that Alex has reached a new phase and at te moment likes to hug (even me)! If you knew anything about children you would know that they go through different phases, and sometimes say that they don't want hugs.. but Alex, for example, has always wanted good-night hugs, even when he constantly said he didn't want to hug. I think you should take a long look in the mirror and think about whether YOU are a good parent! This summer you said that your children were afraid of you.. You are gone for long periods, unfaithful to your wife, steal and manipulate, and if your childen have in any way been hurt by this, can you really blame anyone but yourself? If you cared enough about your children you would have chosen to live a an honest/ honourable life, then your children would never be embarrassed! Give it up!

Reply
Anne
1/15/2009 04:30:16 pm

Han syntes som en idiot. Hva er hans fodelsedag ? Ville gjerne vite hva slags tegn har slkie kvaliteter.

He seams like an idiot. What's his birthday ? Would love to know what kind of sign hase this kind of qualetis.

ReplyLeave a Reply.